Sunday, February 5, 2012

Salam Maulidur Rasul

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

“Tiadalah Kami mengutus engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi Rahmat bagi sekalian alam.” (Quran s. al- Anbiya : 107)

No comments: